Holy Books

1). parik-01Ab Kahu Re Ishq Ki Baat2). parik-02Brahamsrishti Lijiyo3). parik-03Ab Aao Re Ishq Bhanu Haam4). parik-04Tumko Ishq Upjawne5). parik-05Ban Main Sroop Singaar6). parik-06Jamuna Joye Kinare Saat Ghat7). parik-07Kunj Ban Mandir8). parik-08Houzkousar Taal Jit Joyekousar Mili9). parik-09Tapu Ke Bich Moholat 64 Pakhuri Ki10). parik-10Fool Bagh11). parik-11Lal Chabutra Bade Janwron Ki Mujre Ki Jagah12). parik-12Fer Kahu Tale Ban Ki13). parik-13Mohol Pahar Pukhraji14). parik-14Taal Bangle Joye Moholat15). parik-15Jamuna Ji Ka Mool Kund Kathera16). parik-16Pool Mohol Dou Jawer Ke17). parik-17Paar Joye Ke Ban Khubi18). parik-18Parikrma Badi Firak Ki19). parik-19Khilwat Se Chandni Tai20). parik-20Arsh Aagu Khuli Chandni21). parik-21Saat Ghat Pool Houz22). parik-22Houz Kousar23). parik-23Nehren Moholon Main24). parik-24Manik Pahar Ke Hindole25). parik-25Ban Ke Mohol Nehren26). parik-26Pukhraj Se Paat Ghat Tai27). parik-27Pasu Pankhiyon Ki Paatshahi28). parik-28Pasu Pankhiyon Ka Ishq Sneh29). parik-29Pasu Pankhiyon Ki Aswari30). parik-30Tino Swroopon Ki Pehchan31). parik-31Dason Bhom Barnan32). parik-32Gaib Baaten Arsh Ki33). parik-33Khilwat Main Hansi Faramosi Dai34). parik-34Parikrma Najik Arsh Ke35). parik-35Noor Parikrma Ander Dus Bhom36). parik-36Noor Parikrma Ander Tai37). parik-37Bhom Pehli Noor Khilwat38). parik-38Dham Barnan39). parik-39Prem Ko Ang Barnan40). parik-40Dham Ki Raamten Charchari41). parik-41Raamat Dusri42). parik-42Badi Raamat43). parik-43Sagron Raang Moholaat Manik Pahar44). parik-44Mohol Manik Pahar

Copyright 2015 @ Shri Nijanand Samparday