Audio

1). 01 Bhavishya Puran Main
2). 02 Bhavishya Puran Main
3). 03 Bhavishya Puran Main
4). 04 Ab Kahu Fer Ke
5). 05 Brij Lila
6). 06 Brahma or Goverdhan Lila
7). 07 Raas Main Kaise gaye
8). 08 Raas Lila
9). 09 Gouloki Lila
10). 10 Rukmani Ka Parsang
11). 11 Saat Din Ki Lila Ka Barnan
12). 12 Saat Din Ki Lila Ka Barnan
13). 13 Shyama Ji Pragatan
14). 14 Kach Jana
15). 15 khoj
16). 16 Haridas Ji Ka Prasang
17). 17 Balmukund Ka Gyab Hona
18). 18 Kanh Ji Bhatt Pass Jana
19). 19 Devchander Ji Ko Jwar Ana
20). 20 Shyam Ji Mandir Main Darshan
21). 21 Devchander Ji Ki Rajji Se Baaten
22). 22 Tartam Bij Vachan
23). 23 Gangi Ji Bhai Ko Pehchan
24). 24 Gangji Bhai Ki Dhamdhani Ki Sewa
25). 25 Kanh ji Bhatt Ki Sudh Budh Gai
26). 26 Arab Yatra
27). 27 Devchander Ji Deh Chorna
28). 28 Bihari ji Ko Gadi Pe Bithana
29). 29 Hawsa Ka Prasang
30). 30 Harjivyas ka Parsang
31). 31 Jairam Bhai Ka Prasang
32). 32 Chintamani Ke Pass Jana
33). 33 Chintamani Ko Shri Ji Ki Pehchan
34). 34 Chatura Pohokarna Ka Prasang
35). 35 Laldas Ji Ki Jagni
36). 36 Bharon Thakkar Ki Jagni
37). 37 Naliye ki Dharabhai ki Bitak
38). 38 Bihari ji Ke Sath Par Julam
39). 39 Bihari Ji Ke Teen Niyam
40). 40 Surat Ka Prasang
41). 41 Hajrten Haj It Kari
42). 42 Labha Nand Yati Ka Prasang
43). 43 Merta Se Delhi
44). 44 Haridwar-1
45). 45 Haridwar-2
46). 46 Haridwar-3
47). 47 Haridwar-4
48). 48 Nijanand Padhiti-1
49). 49 Nijanand Padhiti-2
50). 50 Laldas ji or Goverdhan ji ka Imaan
51). 51 Kanhji Bhai Ka Kajiyon Ko Rukka Dena
52). 52 12 Momino Ka Pegaam dene jana
53). 53 12 Momino Ka Aourangeb ko Pegaam Dena
54). 54 Pati-1
55). 55 Pati-2
56). 56 Pati-3
57). 57 Pati-4
58). 58 Udaipur Jana
59). 59 Udaipur Par Sankat
60). 60 Mandsour Jana
61). 61 Aurangabad Ki Bitak
62). 62 Aurangabad Se Niklna
63). 63 Akot Ki Bitak-1
64). 64 Akot Ki Bitak-2
65). 65 Maya Ke Hathiyar Imaan Girane Ke Waste
66). 66 Akot Se Ramnagar
67). 67 Ramnagar Ki Bitak-1
68). 68 Ramnagar Ki Bitak-2
69). 69 Garha Ki Bitak
70). 70 Panna Ki Bitak
71). 71 Puranbraham-1
72). 72 Puranbraham-2
73). 73 Panna Shastrarth-1
74). 74 Panna Shastrarth-2
75). 75 Sewa Chatarsal ji ki
76). 76 Dusara pehar
77). 77 Chotha pehar
78). 78 Panchvan pohor
79). 79 Satvan pehar
80). 80 Aathvan pehar
81). 81 Aathvan pehar
82). 82 Jake Dhaniye Pakde Hath

Copyright 2015 @ Shri Nijanand Samparday | Privacy Policy